۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

خاطرات یک بسیجی

یادش بخیر سال پیش این موقع داشتیم رای می نوشتیم