۱۳۹۰ شهریور ۲۴, پنجشنبه

درد دلی با رضا پهلوی؛ اگر راه پدر را پیش می روی فرقی با جمهوری اسلامی نداری؛دست از سر جنبش بردار

آقای رضا پهلوی نمیدانم چگونه سخن با شما آغاز کنم، خوشحالم که در بالاترین هستید و بی شک این نامه را خواهید خواند، نامه ای که مدتهاست در دل من و هزار جوان ایرانی بی پاسخ مانده،
بگذارید شاهزاده صدایتان کنم که هنوز برای من شما پسر همان پدری هستید که ایران امروز بدون شک ساخته اوست.پدری که بدون در نظر داشتن آینده، ایران را به حکومتی سپرد بی لیاقت، کثیف، ریا کار . حکومتی که پدرانمان را به نام دین و آزادی به دام انداخت و تاخت و اعدام کرد و تجاوز و زندان و بی هویتی نسیب من جوانی شد که هیچ نمی دانستم که زاده کدام حکومتم. حکومتی شاهنشاهی که تمام غرورش کورش و بود و دو هزار و پانصد سال پادشاهی، یا حکومتی اسلامی که تمام هویتش هزار و چهارصد سال اسلام بود و محمد و دوازده معصوم. به راستی برای من جوان چه ماند جز فلاکت و بدبختی از شعار های پدر جنابعالی و حکومتی از آن بدتر که نه دین دارد و نه خدا و در عین حال هر دو را چون چماقی بر سرمان می زند و بی پروا تر از همیشه همچنان می تازد واعدام می کند و تجاوز و زندان و بی هویتی.
آری شاهزاده شما پسر همان پدری هستید که با ابتدایی ترین قیام مردمی دست به دامان استعمار و چماقداران و شعبان بی مخ هایی شد که بس پاچه خوارانی قهار بودند و کودتایی بر پا کرد که مصدق همان کسی که آن روزها حرف اکنون شما را می زد به زانو کشید و ایران را از آزادی همانا دورتر کرد و حکومت را وا داد به کاشانی ها و خمینی ها. گویی تاریخ تکرار شد و مردم با چشم خود دیدند که حکومت اسلامی نیز فرقی با شاهنشاهی پدر شما ندارد . دیدند و حس کردند با تمام وجود خود اشتباه نابخشودنی خود و پدرانشان را.
آری اینها همان مردم اند با هزاران تفاوت. آری جوانان این دوره اکنون به پا خواسته اند برای آزادی واقعی نه شاهنشاهی و نه اسلامی باور کن دیگر تحمل دروغ و فریب را ندارند. نه می تواند و نه دیگر می خواهد کسانی را بر مسند قدرت ببیند که جز شعار و دروغ چیز دیگری در چنته ندارد. مردم را دریاب و خود را بنما، حرف را کوتاه کن و از رکاب پدر پیاده شو .
ما برای آزادی به بزرگ مردانی نیازمندیم که بدون تکیه برگذشته های دور و نزدیک در کنار مردم باشد فرقی نمی کند که باشد و گذشته اش برایمام مهم نیست. اگر سرباز وطنی از داشته هایت بگو و با موج احساسات فاصله بگیر که دیگر مردم خسته تر از آنند که موج سواران را بر ساحل خود راه دهند.
پشوتن

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

آذربایگان بدون شورای هماهنگی مقابل دیکتاتوربه پا خواسته.وقت آنست تهران وقت آنست ایران ماهم به پا خیزیم

دوستان و همراهان جنبش سبز و آزادی خواه ، آذربایگان با تمام قوا در حرکت است، آنها بدون داشتن شورای هماهنگی و با تعصب و تعهدی که به ایران و سرمایه های آن داشتند مبارزات خود را علیه نظام خودکامه آغاز نمودند و پا را از این نیز فراتر گذاشتند و شنبه هر هفته را روز خشم آذربایجان اعلام کردند. آن روزهایی که تهران برای رسیدن به دمکراسی دست به تظاهرات گسترده زده بود نیروهای حکومتی با تمام قوا به سرکوب جنبش مشغول بود و از هیچ ظلمی بر مردم معترض چشم پوشی نکرد.آن روزها ما تنها بودیم
چه کشته ها که ندادیم و چه تجاوزها که نکردند.اما امروز هم میهنانمان در آذربایگان هم پیمان شدند برای راه آزادی.دیگر وقت آن رسیده آستینها را بالا بزنیم و تصمیمی بگیریم برای آزادی . امروز روز خشم ایران است برای رهایی از چنگال دیکتاتور.آیا وقت آن نرسیده که دوباره همتی کنیم برای آزادی ایرانمان...

وای وطنم وای وطنم وای وطنم

پسرم ایران ما این بود و این شد؛


شیر و خورشید که از نیاکان بود، دزدیده شد ...دریای خزر رفت و خلیج فارس، عر...ب شد ...پاسارگاد را آب برد و تخت جمشید ویران شد ...دریاچه ارومیه خشکید ...سی و سه پل ترک برداشت و ایران زمین ویران شد...وای وطنم وای وطنم وای وطنم

۱۳۹۰ شهریور ۱۶, چهارشنبه

فیسبوک محمد مختاری: مراسم تولد محمد روز جمعه ۱۸ شهریورساعت ۵ بعد ازظهر قطعه ۲۴۹، ردیف ۸۳، قبر ۶

دریاچه ارومیه متعلق به کجاست؟جواب: ایران


محمد دستبند سبز را به دستگیره در بست و رفت، برای چی رفت؟


جواب: ایران و آزادی


هر روزی و هر جایی که باشد، میتوانیم صدای اعتراضمان ... را بگوش دیکتاتور برسانیم،


هر دو برنامه را میتوانیم انجام بدهیم اگر بخواهیم.


مراسم تولد محمد روز جمعه ۱۸ شهریورساعت ۵ بعد ازظهر قطعه ۲۴۹، ردیف ۸۳، قبر ۶


منبع:فیسبوک به یاد مختاری

۱۳۹۰ شهریور ۱۵, سه‌شنبه

به یاد محمد مختاری" آخرین یادگارت از سبزینهٔ زندگی‌ هنوز به دستگیره‌ی در است"

خورشید با ماست و من دست بند سبزم را دوباره محکم میبندم. انها ما را از شب می ترسانند,غافلند که خورشید در دستان ماست.ما رو به سحر ایستاده ایم,دوقدم مانده به صبح.به یاد محمد مختاری" آخرین یادگارت از سبزینهٔ زندگی‌ محمد، هنوز به دستگیره‌ی در است"
منبع

۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

تجاوز فقط جنسی نیست،به خاکت تجاوز شده ایرانی، این همه تخریب آثار باستانی و گنجینه های طبیعی آن هم در سی سال؟

درمیان این همه سکوت بسیاری از رسانه‌های جمعی و خاموشی متولیان و مدیران فرهنگ و مواریث فرهنگی کشور، با مشاهده دامنه تخریب ها و کم توجهی ها به دارایی های فرهنگی گویی جنگی علیه مواریث تاریخی، فرهنگی و معنوی میهن ما آغاز شده که به جرات می توان گفت در هیچ دوره‌ای از تاریخ ملت ما با چنین وسعت و مقیاسی سابقه نداشته است،تخریب گسترده اماکن و محوطه ها و شمار قابل توجه زیست بومگاه های کهن به لحاظ حجم و وستعت تراکم و تنوع شانه به شانه کشور ایران عزیز را سائیده است. این سکوت وهم انگیز اربابان جراید که در بیان بی مقدارترین موضوعات قلم فرسایی نمایند لیک در برابر این همه نابودی آثار سکوت معنادار را پیشه و اندیشه خود کرده اند.با اینکه شمار کشورهایی که به‌لحاظ غنای مواریث فرهنگی و حجم آثار و منابع باستانی و تاریخی در سطح جامعه‌ی جهانی از موقعیت ممتاز ایران برخوردارند، از شمار انگشتان دست‌های ما بیش‌تر نیست؛ اما متأسفانه این میراث غنی اینک دهه‌هاست که در سراسر کشور در معرض تخریب‌های گسترده و نابودی قرار گرفته است .ملتی که هریک خود سنگربان میراث فرهنگی می توانست باشد امروز بی تفاوت در برابر مرگ خاموش و بیصدای میراث فرهنگی خویش تنها نظاره گر نابودی بناها و اتلال و محوطه های کهنسنگی شده است.اوضاع رقت بار فعلی حاکم بر بدنه آثار باستانی و میراث تاریخی همه ما را می آزارد و بر همه اینها خشک شدن تالابها و دریاچه های کوچک و بزرگی که نشانه ای بود بر خاک میهن عزیزمان ایران دلها را بس بیشتر می سوزاند. گویی در این برهه از زمان ، ایران زمین به خشکی ابدی دچار خواهد شد.


لیست زیر اندکی از هزاران بنای تاریخیست که در انتهای راه قرار دارند:


دریاچه ارومیه: نام کهن این دریاچه چیچَست بوده‌است. این واژه، واژه‌ایست از زبان اوستایی و پارسی باستان و تلفظ آن چَئِچَستَ بوده‌است. دریاچهٔ چیچست در اسطوره‌های ایرانی نقشی بنیادین دارد. عرصهٔ بسیاری از رویدادهای مهم زندگی کیخسرو، کرانهٔ این دریاچه بوده‌است. دژ بهمن که کیخسرو در نبردی غول‌آسا و سهمگین آن را می‌گشاید و از چنگ دیوان به‌در می‌آورد، در نزدیکی همین دریاچه بوده و بسیاری از اسطوره‌های دیگر.


پل دختر واقع در میانه: اثری که به دلیل بی توجهی رو به مرگ است


آرامگاه کورش بزرگ که مقبره کورش دوم هخامنشی ملقب به کورش بزرگ یا کورش کبیر است، بنایی بی‌پیرایه ولی با معماری منحصر به فرد، در فاصله حدود یک کیلومتری جنوب غربی کاخ‌های پاسارگاد است. این بنا از همه سوی دشت مرغاب پیداست، به‌ویژه اگر از سمت جنوب غربی از راه باستانی گذر کنیم و از تنگه بلاغی وارد دشت شویم، نخستین چیزی که جلب توجه می‌کند آرامگاه کوروش است.این اثر در سال ۲۰۰۴ میلادی به عنوان زیر مجموعه پاسارگاد تحت شماره ۱۱۰۶ در میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌است


نقش شیر تخت جمشید: تخلخل بیش از حد سطوح نقش شیر ایجاد شده و ادامه داردروند تخريب حمام تاريخي بيشابور:بقاياي يک حمام تاريخي مربوط به دوره اسلامي که در قلب شهر تاريخي بيشاپور در نزديکي کازرون واقع شده در پنجسال گذشته آرام آرام تخريب شده و از بين رفت. اين حمام که درست در مرکز شهر بيشاپور واقع شده بعد از دوره اسلامي در اين شهر ساخته شد و به لحاظ معماري و نوع سفال هايي که در کف آن به کار رفته است بي نظير بود.سنگ‌نگاره‌هاي شانديزکه سنگفرش ويلاها مي‌شود:اگر سنگ‌نگاره‌هاي غار ميرملاس لرستان به سبب واقع شدن در يك منطقه كوهستاني صعب‌العبور و خالي از سكنه، امكان حفاظت روزانه را از دست داده و در حال نابودي است، سنگ‌نگاره‌ها و گنجينه‌هاي تاريخي خراسان رضوي به دليل واقع شدن در منطقه‌اي خوش آب و هوا و توريستي كه مي‌تواند محل مناسبي براي احداث بناها و ويلاهاي ييلاقي باشد، مورد بي‌توجهي و بي‌مهري قرار گرفته است، خصوصا ساخت ويلاها و ساختمان‌هايي با سنگ‌هاي بيرون آمده از دل اين كوه‌هاي تاريخي بر اين بي‌توجهي و تخريب دامن زده است.سی‌وسه‌پل یا پل الله‌وردی خان یا پل جلروی زاینده رود در شهر اصفهان زده شده‌است. این پل که شاهکاری بی همتا از آثار دوره پادشاهی شاه عباس یکم است، به هزینه و بازبینی سردار سرشناس او الله وردی خان بنا شده‌است. نام‌های دیگر این پل «سی و سه پل» و «پل سی و سه چشمه» و «پل چهارباغ» و «پل جلفا» و سرانجام «پل زاینده رود» است. تاریخ بنای این پل را شیخ علی نقی کمره‌ای شاعر زمان شاه عباس در شعری به گونه ماده تاریخ، سال ۱۰۰۵ هجری به حساب آورده‌است و این سال، درست هم‌زمان با روزهایی است که خیابان بی‌همتای چهارباغ هم ساخته شده‌است. این پل نزدیک ۳۰۰ متر درازا و ۱۴ متر پهنا دارد و درازترین پل زاینده رود است. در دوره صفویان مراسم جشن آبریزان یا آب‌پاشان در کنار این پل صورت می‌گرفته‌است و در سفرنامه‌های جهانگردان اروپایی آن دوران اشاراتی به برگزاری این جشن شده‌است. ارامنه جلفا هم مراسم خاج‌شویان خود را در محدوده همین پل برگزار می‌کرده‌اند


چهار طاق یکی از آثار تاریخی دهستان فداغ از توابع بخش گراش شهرستان لارستان واقع در استان فارس کشور ایران می‌باشد که در واقع یک کاروانسرای قدیمی بوده و مسافران بین راهی در آنجا استراحت می‌کرده‌اند. این بنا دارای چهار طاق می‌باشد که در قسمت ورودی‌های آن قرار دارد.مصالح بکار رفته در آن سنگ و گچ و ساروج می‌باشد.متاسفانه این بنای تاریخی بدلیل بی توجهی مسولان در حال تخریب می باشد .شیرهای سنگی خوزستان از تاریخ حذف میشوند:بی توجهی به ساماندهی این آثار تاریخی شیرهای سنگی را در مسیری قرار داده که انتهای آن به نابودی آثار و حذف از تاریخ میراثی این سرزمین می‌رسد.


قسمتی از تخریب گنبد سلطانیه در زنجاننقش رستم نام مجموعه باستانی در شهرستان مرودشت استان فارس ایران است که یادمان‌هایی از ایلامیان، هخامنشیان و ساسانیان را در خود جای داده‌است. آرامگاه چند تن از پادشاهان هخامنشی (از جمله داریوش بزرگ و خشایارشا)، نقش برجسته‌هایی از وقایع مهم دوران ساسانیان (از جمله تاجگذاری اردشیرپاپکان و پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم)، بنایی موسوم به کعبه زرتشت و نقش‌برجسته ویران‌شده‌ای از دوران ایلامیان در نقش رستم قرار دارد.در این تصویر به خوبی وضعیت نابسامان یکی از کتیبه های ساسانی در نقش رستم قابل مشاهده است. همانطور که در این تصویر می بینید، بخش اعظمی از نوشته های این کتیبه به علت قرار گرفتن در معرض عوامل مخرب طبیعی در حال محو شدن و نابودی است. در این تصویر همچنین خوردگیهای ناشی از ضعف موجود در ساختار سنگ به خوبی قابل رویت است.بخشی از آثار باستانی دشت پاسارگاد که در حال تخریب است


بخشی از آثار باستانی دشت پاسارگاد که در حال تخریب است


و همچنین :محوطه باستانی بيستون: بر اثر فعاليت شرکت پتروشيمی در محوطه آن و حفر کانال در معرض خطر قرار دارد.
محوطه باستانی دوره عيلامی در شوش: بر اثر فعاليت های کشاورزی پيش از شناسايی و کاوش نابود شد. از اين محوطه با قدمت بيش از ۱۳۰۰ سال پيش از ميلاد، به عنوان يکی از محوطه های بسيار مهم ياد می شود.
معبد باستانی چغازنبيل: اين معبد تاريخی ۳۵۰۰ ساله بر اثر فعايت های اکتشاف نفت آسيب ديده و در صورت تداوم انفجارها برای اکتشاف ذخاير گاز و نفت نابود می شود.
مجمسه جمشيد جم و غار آدم: اين آثار که در محوطه کوه پرديس در استان بوشهر قرار دارند بر اثر فعاليت های شرکت های نفت و گاز در عسلويه در معرض آسيب قرار گرفته اند.
دشت باستانی مغان و محوطه اولتان قالاسی: محوطه ای تاريخی و ناشناخته در اطراف اردبيل که بر اثر فعاليت کارخانه ها و جمع آوری زباله در آن در معرض نابودی قرار دارد.
محوطه باستانی جيرفت: محوطه تاريخی طی سه سال و با هجوم صدها کاوشگر غير مجاز به آن غارت شد. به گفته منتقدان، بی توجهی متوليان ميراث فرهنگی و نهادهای دولتی سبب شد تا اغلب آثار اين محوطه تاريخی پيش از شناسايی مورد سرقت قرار گيرد.
محوطه باستانی خوزستان: محوطه ای که به گفته کارشناسان، ميراث دار تمدن کهن ايرانيان است. اين محوطه تاريخی در پی آغاز آبگيری سد کارون سه در حال به زير آب رفتن است.
توس و مقبره فردوسی: عبور دکل های فشار قوی برق از حريم اين محوطه تاريخی توسط وزارت نيرو، مقبره حکيم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ ايران و شهر تاريخی توس را در معرض خطر قرار داده است.
شهر تاريخی ماسوله: بر اثر تخريب جنگل در اطراف آن و بی توجهی در خطر نابودی بر اثر جابجايی و ريزش کوه قرار گرفته است.
چهارباغ و ميدان نقش جهان اصفهان: بر اثر پروژه عبور مترو اصفهان از چهارباغ اين محوطه تاريخی در قلب اصفهان در معرض اسيب قرار دارد. با وجود اعتراض های بسيار از سوی حاميان ميراث فرهنگی مقامات دولتی و مسئولان شهری در اصفهان تاکنون به درخواست آنان پاسخ مثبتی برای تغيير مسير متروی اصفهان نداده اند. در همين حال، ساخت يک برج در ميدان نقش جهان، اين احتمال را افزايش داده است که سازمان يونسکو اين ميدان را در فهرست آثار در معرض خطر قرار دهد.

ترکها؛ فارسها،کردها،لرها، اصفونیا، شیرازیا، شمالیا، جنوبیا، بلوچا، بختیاریا، خوراسونیا، دریاچه ارومیه مال همه ماست

امروز دریاچه ارومیه داره خشک میشه؛ فردا پاسارگاد، پس فردا نقش فرهاد و روزای بعد سی و سه پل و مسجد کبود و سلطانیه و همه ایران خشک میشه. گویی دست اهریمن برای خشکاندن تمام ایران آستیناشو بالا زده .
به خاطر ایران به خاطر ایران ؛ به خاطر ایران ،خاک اهورایی را دریابیم ، دست در دست هم نهیم ایران کنیم آزاد
قرار ما شنبه مقابل متجاوزان این مرز و بوم که قراری جز نابودی این وطن ندارد فریاد زنیم، از درون خود را آزاد کنیم و به جهانیان بنماییم که اینجا ایران است. سرزمین شاهنانه، سرزمین بوستان و گلستان ، سرزمین حافظ و خیام ، سرزمین کورش کبیر