۱۳۹۱ بهمن ۲۲, یکشنبه

دیو چو بیرون رود، دیو درآید.."شاه رفت و شاه امد "


   شاه رفت و شاه امد و مردمی که نفهمیدند که آنهمه تلاش مزخرف برای نابودی حکوکمتی خودکامه، بیهوده هدر رفت و دیکتاتوری به مراتب پست تر را به ارمغان اورد..
دیو چو بیرون رود، دیو درآید