۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

به قول يكي از بروبچ: ديپلماسي مديريت جهانيت تو حلقم

ماجراي امروز سفارت بريتانيا، يعني با دست پيش كشيدن وحمله بسيجي ها از يك طرف و با پا پس زدن و محكوم كردن حمله توسط وزارت خارجه ايران از طرف ديگه، به شدت من رو ياد جمله اي از احمدي نژاد انداخت كه همين اخيرا ها خطاب به غربي ها گفته بود: اين مردم، اگر بخوان حال شما رو "بيگيرن"، يه جوري مي گيرن كه نفهميد از كجا خورديد! ( مثال براي "نفهميد از كجا خورديد در نمونه امروز مي شود اين سوال كه بالاخره اينا دانشجوي خودسر بودن يا عوامل حكومت مثلا). به قول يكي از بروبچ: ديپلماسي مديريت جهانيت تو حلقمدر یک جمله کوتاه پنج غلط؛ آخه شعبون بی مخ های خط امامی کجا و زبان خارجی و پلاکارت خارجی زدن کجا؟

به راستی که دروغ در مملکت امام زمانی نهادینه شده ، آخه چرا اسم داتشجو را خراب می کنید، با این سیاه بازیا کجای دنیا می گیرید جر اینکه آبروی نداشته خود را به رخ جهانیان بکشید. به راستی شعبان بی مخ های خط امامی کجا و زبان خارجی و پلاکارت خارجی زدن کجا؟ خارج میزنی داداش
به دایره ها و شماره ها توجه کنید
شماره یک : به جای "english" باید نوشته شود "England's" ... در واقع english یعنی زبان انگلیسی،s مالکیت رو باید بزاره چون می خواد بگه دولت انگلستان
شماره دو:به اشتباه در پلاکارت نوشته شده "goverment" که دیکته درست آن می شود "government"
شماره سه: دولت جمع نیست در زبان نگلیسی پس باید به جای "are" بنویسد "is"
جمله درست می شود : England's government is the real terrorist که یک "the" هم باید اضافه می کرد

در کل در یک نوشته پنج کلمه ای، پنج غلط دیده می شود
حال ثابت شد که داداش خارج می زنی نه؟

۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه

بیایید در ماه محرم زنجیر نزنیم! اما زنجیر از پای آزاد مردان و آزاد زنان باز کنیم

بیایید در ماه محرم زنجیر نزنیم! اما زنجیر از پای آزاد مردان و آزاد زنان باز کنیم...


سینه نزنیم! اما سینه دردمندی را از غم و آه پاک کنیم...


اشکی نریزیم! اما اشک از چهره مظلومی پاک کنیم...


آنوقت با افتخار بگوییم:فرزند کورش بزرگیم .

شعار نويسي سبز روی آشپزخانه دانشگاه: تجمع ۱۶ آذر یادت نره

شانزده آذر نزدیک است و دوباره سبز می شویم

پول نویسی، دیوار نویسی و هر اقدامی به ابتکار یاران سبز

۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

به یاد آریا آرام نژاد که در زنجیر سرخ ضحاکیان آرام گرفته است

حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر


جبران خلیل جبران

۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

وقتی به سراغ من آمدند... هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند"شانزده آذر نزدیک است"

اول به سراغ یهودی‌ها رفتند.... من یهودی نبودم...اعتراضی نکردم....!


پس از آن به لهستانی‌ها حمله بردند... من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم....!


آنگاه به لیبرال‌ها فشار آوردند.... من لیبرال نبودم...اعتراض نکردم....!


سپس نوبت به کمونیست‌ها رسید.... کمونیست نبودم...بنابراین اعتراضی نکردم....!!!


سرانجام به سراغ من آمدند... هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند....


"برتولت برشت"