۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

به قول يكي از بروبچ: ديپلماسي مديريت جهانيت تو حلقم

ماجراي امروز سفارت بريتانيا، يعني با دست پيش كشيدن وحمله بسيجي ها از يك طرف و با پا پس زدن و محكوم كردن حمله توسط وزارت خارجه ايران از طرف ديگه، به شدت من رو ياد جمله اي از احمدي نژاد انداخت كه همين اخيرا ها خطاب به غربي ها گفته بود: اين مردم، اگر بخوان حال شما رو "بيگيرن"، يه جوري مي گيرن كه نفهميد از كجا خورديد! ( مثال براي "نفهميد از كجا خورديد در نمونه امروز مي شود اين سوال كه بالاخره اينا دانشجوي خودسر بودن يا عوامل حكومت مثلا). به قول يكي از بروبچ: ديپلماسي مديريت جهانيت تو حلقمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر