۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

به یاد آریا آرام نژاد که در زنجیر سرخ ضحاکیان آرام گرفته است

حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر


جبران خلیل جبران

۱ نظر:

  1. تنها دیدار امام خمینی و آیت الله سید علی قاضی و بیان اسراری از جانب ایشان

    http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68:1389-06-26-12-46-27&catid=52:zohor

    پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان تا سال ظهور

    http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103:1389-11-06-21-02-04&catid=52:zohor

    پاسخحذف