۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

وای وطنم وای وطنم وای وطنم

پسرم ایران ما این بود و این شد؛


شیر و خورشید که از نیاکان بود، دزدیده شد ...دریای خزر رفت و خلیج فارس، عر...ب شد ...پاسارگاد را آب برد و تخت جمشید ویران شد ...دریاچه ارومیه خشکید ...سی و سه پل ترک برداشت و ایران زمین ویران شد...وای وطنم وای وطنم وای وطنم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر