۱۳۹۰ شهریور ۱۶, چهارشنبه

فیسبوک محمد مختاری: مراسم تولد محمد روز جمعه ۱۸ شهریورساعت ۵ بعد ازظهر قطعه ۲۴۹، ردیف ۸۳، قبر ۶

دریاچه ارومیه متعلق به کجاست؟جواب: ایران


محمد دستبند سبز را به دستگیره در بست و رفت، برای چی رفت؟


جواب: ایران و آزادی


هر روزی و هر جایی که باشد، میتوانیم صدای اعتراضمان ... را بگوش دیکتاتور برسانیم،


هر دو برنامه را میتوانیم انجام بدهیم اگر بخواهیم.


مراسم تولد محمد روز جمعه ۱۸ شهریورساعت ۵ بعد ازظهر قطعه ۲۴۹، ردیف ۸۳، قبر ۶


منبع:فیسبوک به یاد مختاری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر