۱۳۸۹ مرداد ۲۴, یکشنبه

سوالی از رهبران جنبش سبز:کدام را انتخاب میکنید؟آزادی یا جمهوری اسلامی


یک سوال تکراری از رهبران جنبش سبز (آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و ...)
کمی فکر کنید عزیزان
ملت سبز دیگر زیر بار ظلم و جور جمهوری خود خوانده اسلامی نخواهد رفت.
به راستی پس از این همه جنایت جمهوری اسلامی (غیر اسلامی)، کدام راه را انتخاب میکنید ؟
آزادی یا جمهوری اسلامی؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر