۱۳۸۹ مهر ۱۳, سه‌شنبه

"خمینی: در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد"گلچین سخنان گوهرباری که مردم را سخت فریفته خود کرد

مردم ایران در دوران شاهنشاهی هر چند در بسیاری موارد مورد ظلم واقع شده بودند. ولی دیکتاتری مانند هیتلر را تجربه نکرده و نمیدانستند شاه با تمام آن خصوصیاتی که داشت بسیار برازنده تر از حکومت اسلامی می توانست باشد که با دستاویزی چون اسلام شلاقی بر پیکره نادانی مردم شود.نگاهی به گذشته و سرتیتر روزنامه هایی چون کیهان ما را بیشتر آگاه میکند با ماهیت نظام اسلامی. باید بدانیم از کجا آغاز شد حرفهای فریبنده ای که گویی در باغ بهشتی بود سبز برای مردمی که هنوز ظلم واقعی را ندیده و نچشیده بودند.سخنانی که گاه از افرادی به زبان آمده بود چون بنی صدر که همکنون خود در صف مخالفان این نظام ناپایدار می باشند و یا افرادی که همکنون برای خود کسی هستند و چهارچوب نظام در دست آنهاست.و نیز افرادی که از صحنه سیاسی نظام محو و تاریخ مصرف آنها گذشته .

پاره ای از این سخنان گلچین شده در روزنامه کیهان :
  1. کیهان 3 بهمن 57- اولین مصاحبه امام با مردم : در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد.
  2. کیهان 3 بهمن 57- دکتر محمد مکری : جمهوری اسلامی و با حکومت مذهبی تفاوت دارد.
  3. کیهان 19 بهمن 57 - آیت الله خسرو شاهی :خانه نخرید همه را صاحب خانه می کنیم.
  4. کیهان 19 بهمن 57 - حذف بهره بانکی قطعی است.
  5. کیهان 2 بهمن 57 - امام خمینی : رئیس کشور نخواهم شد.
  6. کیهان 14 آذر58 - سخن گوی موقت : آب و برق مجانی می شود.
  7. کیهان 18 اسفند 57 - مارکسیستها در ابراز عقیده آزادند.
  8. کیهان 30بهمن 57 - بنی صدر : حکومت اسلامی حکومت عقیده است.
  9. کیهان 24 بهمن 57 - دکتر محمد سنجابی : محتوی جمهوری اسلامی دمکراتیست.
  10. کیهان 9 دی 58 - روحانیون نباید رئیس جمهور شود.

به راستی کدام یک از حرفها و سخنان آقایان به حقیقت پیوست و جایگاه این سخان در حال حاضر ایران کجاست .آیا مردم باید باور کنند که این نظام، نظامی دیکتاتوری نیست ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر