۱۳۸۹ آبان ۳, دوشنبه

مبارزه مرز نمیشناسد و تمام جنبشهای مبارز احتیاج به حمایت مردم دنیا دارد، لطفاً از پخش نوشتها و فیلمهای نژادپرستی کاملاً دوری کنیم

گروهی از ایرانیان از مسیر مبارزه با عقاید نژادپرستی کاملاً منحرف شدند.
امروز دشمنان ایران، عربها نیستند، گروهی که در ایران حکومت میکنند، ایرانی هستند و پیرو ولایت فقیه
سپاه پاسداران و بسیج هم ایرانی هستند که بخاطر پول و مادیات دستشان بخون جوانان این مملکت آلوده است، پس بجای شعارهای زشت نژاد پرستی که باعث تجزیه و نابودی ایران خواهد شد، به واقعیت تلخ برسیم که ایران در دست ایرانیانیست که نمی خواهند از ایران اسمی بماند.
مبارزه مرز نمیشناسد و تمام جنبشهای مبارز احتیاج به حمایت مردم دنیا دارد، بیایید از پخش نوشتها و فیلمهای نژادپرستی کاملاً دوری کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر