۱۳۸۹ آبان ۵, چهارشنبه

خواب دیدم مردم گوشت از تنشان کنند و بر دهان گذاشتند.شیخ گفت:به گمانم زمان پرداخت یارانه ها فرا رسیده

روزی یکی از مریدان پریشان حال، نزد شیخ آمد و عرض کرد :

یا شیخ خوابی دیدم بس ناگوار!

شیخ فرمود: بنال ببینم تعبیرش چه باشد ؟

گفت : خواب مردمانی دیدم که گوشت از تنشان همی کندند و گوشتشان را بر دهانشان همی گذاشتندی!

رنگ از رخسار شیخ پرید و گفت :
به گمانم زمان پرداخت یارانه ها فرا رسیده..!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر