۱۳۸۹ آذر ۱۵, دوشنبه

فریاد الله اکبر همان مرگ بر دیکتاتور است و هر دو دل فرزند ظلم را می لرزاند.امشب، شب فریاد است، شب استقبال از 16 آذر


"فرمانده کل ارتش : زماني كه بر بالاي پشت بام الله‌اكبر مي‌گفتند دل فرزندان ما در خانه مي‌لرزيد و مي‌گفتند مگر مي‌شود الله‌اكبر گو را بازداشت كرد،"
ایران در آنش جهل می سوزد و ما هنوز در این گرفتاریم که چه فریادی بر آریم بر جهل.
پس دوستان کجایند؛ آنهایی که می گفتتند با الله اکبر به استقبال چه می رویم؟ به استقبال دیکتاتوری جدید؟
آنهایی که مدام شعار الله اکبر را به سخره می گرفتند بی آنکه بدانند دشمن از چه در هراس است؟!
بی آن که بدانند دشمن می ترسد، او بیم دارد از صدای شعاری که خود، آنرا زاده و آفریده و اکنون بر علیه خودش بر سرش می کوبد صدای آزادی خواهی ما

دوستانی که با شعار الله اکبر مخالفید بیایید باری دیگر بر پشت بام هایمان و در دل تاریکی به تاریکی دل دشمن پوزخند زنیم.

فریاد الله اکبر همان مرگ بر دیکتاتور است و هر دو دل فرزند ظلم را می لرزاند.

با ندای الله اکبر
با ندای مرگ بر دیکتاتور
به استقبال 16 آذری سبز برویم .
آن روز زیبا خواهد بود و ما در آستانه رسیدن به خواسته های آزادی طلبانه خود از هیچ راهی دریغ نخواهیم کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر