۱۳۹۰ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

به کوری چشم شما موسوی و کروبی همچنان سبز سبزند، و این شمایید که درون خود می پیچید
به کوری چشم شما موسوی و کروبی همچنان همراه جنبش سبز خواهند بود و راهی که انتخاب کرده اند را تا به انتها نرسانند کوتاه نخواهند آمد، آنها همچنان هستند و این شمایید که درونتان پر از اختلاف است و جنگ.


این ماییم که به زودی به فاجعه قرن که شما باشید پایان می دهیم و در کنار موسوی و کروبی عزیز و یاران سبز در بند و مردم بزرگ و فهیم و سبز اندیش ایرانی نو و زیبا خواهیم ساخت.

۲ نظر:

  1. آن گروه که آخرتشان مقدم به دنیا است ، دور و بر آقای خامنه ای جمع هستند...

    http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=66:1389-06-26-06-53-44&catid=45:nazar-bozorgan

    پاسخحذف
  2. آن گروه که آخرتشان مقدم به دنیا است ، دور و بر آقای خامنه ای جمع هستند


    http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=66:1389-06-26-06-53-44&catid=45:nazar-bozorgan

    پاسخحذف