۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

"نریز آقا، آقا آشغال نریز، رو چمن آشغال نریز،من بیام تو سفرتون بگوزم خوبه؟

دیالوگــ حامد بهداد تو فیلم نارنجی پوش:
"نریز آقا,!! آقا آشغال نریز,!! رو چمن آشغال نریز,!!من بیام تو سفرتون بگوزم خوبه؟؟"

۱ نظر: