۱۳۹۱ خرداد ۲۲, دوشنبه

امروز تولد جنبش سبز است،جنبشی که بر خلاف انقلاب 57 نه با دروغ که با روشنگری،اقناع و نشان دادن ذات پلید حاکمیت استبدادی که هم دنیا و هم آخرت مردم را به نیستی می کشاند به وجود آمد

امروز بیست و دو خرداد ماه است! روزی که سه سال پیش اکثر ایرانیان آزادی خواه و دموکراسی خواه برای تحقق آزادی و دموکراسی رای خود را به نام رهبران امروز در حصرمان در صندوق ها ریختند و افسوس که رای مردم را غارت کردند و آنها را مردمی شورشی و غیر ایرانی خواندند. غافل از آنکه بدانند جنبشی در راه است که گویی پودمان قدرت را تغییر و به سلسله اسلام گرایان متحجر پایانی خواهد داد.  نقش آفريني رهبران سبز و مردم آزادی خواه ایران زمین  باعث شد جنبشی به نام جنبش سبز زاده شود که با تمام ضعفها و کمبودهایش در نوع خود شگفتی آن سالها در دنیا بود. در حالی که تمام دنیا  با چشمانی بدبین به ایران می نگریست جنبش سبز ،جهان را مجبور کرد خود را همراه و هم صدای خود کند و به مردمی که زیر سایه دیکتاتوری سازمان یافته ، آستینهای خود را برای مقابله با ظلم و خرافات بالا زده بودند، احترام گذاشته و جنبش را به رسمیت بشناسند.
در آن سالها چه خونها که ریخته نشد و چه ظلمها که روا نبود بر مردمی صبور و زجر کشیده، تنها برای نابود کردن آرمانهایی که به حق بود و حکومت راهی جز سرکوب نداشت.ولی طبقه متوسط جامعه به عنوان فعالترین طبقه اجتماعی،آغازگر و انرژی بخش جنبش سبز بود.این جنبش بر خلاف انقلاب 57 نه با دروغ که با روشنگری،اقناع و نشان دادن ذات پلید و ضد دینی حاکمیت استبدادی که هم دنیا و هم آخرت مردم را به نیستی می کشاند به وجود آمد و موجب سرافرازيمان در مقابل فرزندانمان و نسل بعدي شد و بدون شک راهی برای آینده ای درخشان که بازتر و روشنتر خواهد بود.
درود بی پایان به رهبرانی که هنوز پابرجا و همراه این جنبش در رکاب مردم ایستاده اند و چه در آن سوی مرزها و چه در زندانی به بزرگی ایران به مبارزه خود پایان نداده اند
امروز تولد بزرگترین جنبش آزادی خواهی در ایران است که ادامه راه آزادی خواهان و مبارزان این سرزمین است که روزی به ثمر نشسته تا ایرانی آزاد و همیشه سبز به ارمغان بیاید.در این راه تک تک ما مسئولیم و هیچ بهانه ای برای کم کاری و کاهلی در مسیر روشنگری و اطلاع رسانی پذیرفتنی نیست. به امید آن روز سبز...

هم میهن سبز میلادت مبارک

۱ نظر:

  1. من یقین دارم برای پیروزی و رسیدن به آزادی یک راه وجود دارد جنگ مسلحانه و به درک واصل کردن بسیجی و سپاهیان نجس و جنایتکار و الا با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه و من خودم یکی از کسانی خواهم بود که این مزدوران را تکه تکه خواهم کرد....

    پاسخحذف