۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه

16 آذر واژه ما بیشماریم را در تاریخ ثبت خواهیم کرد.با سبز دراین روز نفس بکشیم و زندگي كنیم

دوستان و همراهان جنبش سبز، چند روزی بیشتر تا 16 آذر نمانده..ما می توانیم این روز را سبز ترین روز سال کنیم چون تمام خواسته هایمان حق و جاودان است. چون تنها از یک قشر یا گروه خاصی نیستیم و با تفکرات و اعتقادات گوناگون زیر پرچم سبز آزادی خواهی جمع شده ایم .شهدای جنبش سبز همواره در انتظار خروش ما و نابودی ضحاکانند. باور کنید این یک شعار نیست. این یک شعور است. یک شعور جمعی که به آبیاری نیازمند است. آبیاری آگاهی ما از دورانی که درونش نفس میکشیم. سبز را نفس می کشیم و دوباره زندگی می کنیم.ایرانی گرهم بمیرد بدون شک ذلت و ظلم را در خود قبول نخواهد کرد.16 آذر دوباره سبز می اندیشیم.با جنبش سبز دراین روز نفس بکشیم و زندگي كنیم. آزادی طلبی خود را به گوش دیکتاتور زمان می رسانیم و واژه“ما بي شماريم” را در تاریخ ثبت کنیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر