۱۳۹۰ مرداد ۲۷, پنجشنبه

باید منتظر باشیم تا جنازه موسوی و کروبی را تحویل بگیریم؟

صراط نیوز با درج خبری مبنی بر این که هفته گذشته میر حسین موسوی به دلیل بیماری تحت مراقبت قرار گرفته است و وخامت حال وی پزشکان بر بالین او حاضر شده اذهان را متوجه اتفاقاتی کرد که گویی در شرف انجام است و بدون شک نقشه های پلیدی در آن نهفته است، امروز در خبرها امد که موسوی مشکلی ندارد و بدون بیماری حتی روزه هم می گیرد، ولی اصل ماجرا چیست؟ آیا حکومت دیکتاتوری در حال محک زدن مردم و جنبش می باشد ؟ میرحسین و کروبی تنها تر از آنی هستند که حکومت فکر می کرد و همکنون وقت آن رسیده نقشه های پلیدشان رو به نمایش گداشته و ما را به تماشاگرانی بدل کنند که از باخت تیمش اندکی پریشان است


دوستان چه باید کرد آیا با لینک دادن مدام و داغ کردن خبرها در شیکه های اجتماعی می توانیم ار بروز اتفاق جلوگیری کنیم؟
به راستی چه باید کرد؟چرا نام میرحسین و شیخ کمتر دیده می شود، چرا شعار نویسی و رنگ پاشی و پول نوسی کمتر شده ؟ مگر چه می شود اگر بر روی هر پولی که خرج می کنیم بنوسیم کروبی و موسوی را آزاد کنید؟ ما که دست روی دست گذاشتیم تا این که بوی نقشه های جمهوری دیکتاتوری اسلامی به مشاممان رسید، آیا نباید دید بهتری نسبت به اتفاقات پیشرو داشت؟ فراموش نکنید که ما خیلی کوتاهی کردیم در حق میرحسین و کروبی ، تجربه این شش ماه نشان داد که چه دوست داشته باشیم و چه نه، آنها خیلی بیشتر از "خود آلترناتیو پندارها" مقبولیت جمعی دارند و با حصرآنها جنبش قدرمند سبز دچار خلا بزرگی شده که برای حرکت دوباره تنها راه، آزادی دو عزیز است و بس،اگر انها حرف از پیدا کردن جانشین برای این دو عزیز را به جنبش طعنه می زنند بدون شک با حرکت دوباره خود باید در راستای زنده کردن روشهای موفق گذشته پویا بود؛ دست روی دست نگذاشت و به آینده ای مبهم چشم نبست که آینده از کف خواهد رفت با کژ فکری های دوستان ، ما به یک جنبش واقعی نیازمندیم و به نظر من روزهای آتی و نزدیک به روز قدس سابق بهانه های خوبی خواهد بود برای از سر گرفتن اعتراضات برای آزادی همراهان همیشه سبز ما میر عزیز و شیخ شجاع،
قرارهای بیست و پنح بهمن نشان داد که هر چه دستان ما بیشتر در دست هم قرار گیرد موفقیت بیشتر خواهد بود.....
پشوتن - بیست و هفت مرداد نود


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر