۱۳۹۰ مرداد ۳۱, دوشنبه

هــــی ، دیـــکــــتــــاتــــور ! بـــُــرو بـــه جـَـــــهـَــــــنـَـــــم ..... !

دیکتاتورم که باشی باز از خشم مردم در امان نیستی ، در عجبم که از سرگذشت پیشیتیان خود درس نمی گیری ؛ گویی دنیا تو را کور کرده است و هیچ نمی بینی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر