۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

طالقانی در جواب اینکه چرا برای دستبوسی امام نیامدی پاسخ داد:من فکر می کردم ما برای پایان دادن به این دست بوسی ها انقلاب کرده ایم

وقتی در روز دوازهم بهمن ماه هزارو سیصدو پنجاه و هفت خمینی وارد ایران شد , همه برای دست بوسی پیش خمینی رفتند بجز طالقانی !!! که این امر باعث ناراحتی  خمینی و اطرافیان شد.
وقتی از ایشان علت این کار را جویا شدند طالقانی گفت : من فکر می کردم ما برای پایان دادن به این دست بوسی ها انقلاب کرده ایم !

۲ نظر:

  1. خدا رحمت کند آقای طالقانی رو که بسیار مردمی و باصطلاح خاکی بود، من که اعتراف می کنم قدر ایشون رو ندونستم، اما قدر و ارزش هر شخص نزد خداوند عالم محفوظه و این بر همه چیز ارجحیت داره. خداوند طالقانی عزیز رو با اولیاء دین محشور کنه. در ضمن موضوع فوت ایشان هم شدیدا مشکوکه.

    پاسخحذف