۱۳۸۹ شهریور ۱۲, جمعه

کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود..

صحنه هایی(2 ) از روز ایران 88 ، یادگاری از آن روزها.
در روزی که چشم همه آزاد اندیشان به بازوآن سبز ماست، در انتظار لحظه های شیرین دیگری هستیم.
بار دیگر دستان گره کرده خود را به نشان آزادی و آزادگی بالا می بریم.چرا که خوب میدانیم :
کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود..


(این صحنه ها به تازه گی آپلود شده است)


"مردم چرا نشستین ایران شده فلسطین"


...................

"محمود خائن آواره کردی
خاک وطن را ویرانه کردی
کشتی جوانان وطن الله اکبر
کردی هزاران تن کفن الله اکبر "هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر