۱۳۸۹ شهریور ۲۴, چهارشنبه

نوشته ای که به زبان بابلی نو، روی استوانه گلی در سالهای آخر قرن نوزدهم کشف شده و متضمن فرمان کوروش بزرگ هخامنیشی هنگام تسخیر شهر بابل است. کهن ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ ایران ومایه سر افرازی ایرانیان است.
بيانيه معروف كوروش در هنگام فتح بابل را ، محققان يك نمونه ازمباني حقوق بشر در عهد باستان تلقي كرده اند . که امروزه بر سر در سازمان ملل، بعنوان کتيبه حقوق بشر نصب شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر