۱۳۸۹ شهریور ۱۲, جمعه

گزارش و مشاهدات روز ایران

طبق وظیفه از ساعت 10 صبح به همراه دوستم از خانه بیرون زدیم و همکنون از خیابانهای سرگردان تهران به خانه آمدم و باز هم طبق وظیفه مشاهدات خود را گزارش میکنم :

تمام نقاط شهر در دست سگان ولایت بود و به طور مشهود و غیر مشهود در شهر مشغول چرخ زدن بودند. در حوالی انقلاب، ولی عصر، هفت تیر و پل کریم خان تعداد بسیار زیادی مامور مشاهده می شد. موتور سواران (خر سواران ولایی) طبق معمول مشغول چرخ زدن در سطح مناطق شهرو بچه های سبز نیزهمچنان سردر گم در انتظار اجتماعی از سبزها بودند که متاسفانه به خاطر امنیتی بودن شدید شهر نتوانستند خودی نشان دهند وتجمعی شکل نگرفت.

نماز جمعه امروز با جمعیتی بسیار کم مواجه شد و به روایتی طب قشون کشی به مردم عادی و طرفدار حکومت هم اجازه هنر نمایی نمی داد .

پس از گشت در سطح شهر به سمت خانه کروبی (دیباجی شمالی- خ نسرین- ک نسترن ) حرکت کردیم که دوباره چشم در چشم سگان ولایت، نا امید از تهیه عکس و فیلم و یا حرکتی دیگر، راه را به سمت خانه کج کردیم. باید اضافه کنم حضور بچه های سبز در آنجا نیز مشهود بود و به صورت پراکنده به چشم می خورد.

خوشحالم از روز قدسی متقاوت برای آنها، سرشار از نا امیدی و یا امیدی کاذب که در دل آنها شکل گرفته بود و امیدوارم به آینده و شکل گیری دوباره اجتماعات در روزهای آتی

برای تجمع پر شکوه روز ایران همراه سبز اندیشان لحظه شماری می کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر