۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه

مهاجرانی لابد فکر کردی خامنه ای واقن در انتظار امام مهدیست ؟ خامنه ای خود لکه خاکستریستآقای مهاجرانی اگر پافشاری خامنه ای برای پول نیست و هیچ لکه ننگی در اقصاد او و خانواده او پیدا نمی شود پس این همه پافشاری این نا بشر برای تکیه دادن بر قدرت برای چیست ؟

این همه خونها که ریخته شد و این همه شهید که در راه آزادی ایران از این دیکتاتور به هر دری زدند و و جان خود را دادند برای چیست ؟نکند باور کردی این آقا فقط برای امام مهدی در مسند قدرت تکیه کرده و در انتظار ظهور است ؟

اگر این گونه است به راستی چقدر ما احمقیم که این بشر هنوز بر فکر ما سوار است و ما پیاده در حال سواری دادن هستیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر