۱۳۸۹ اسفند ۲۹, یکشنبه

سال استقامت ملی به پایان رسید سلام بر سال آگاهی سبز

نوروز

یعنی

هیچ زمستانی ماندنی نیست اگر چه کوتاهترین شبش یلدا باشد

استقامت ملی به پایان رسید سلام بر سال آگاهی سبز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر