۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

مرگ بر جمهوری اسلامی


کدام جمهوری؟کدام اسلامی؟ با چشمان خود دیدیم چگونه با دین فریبی عاشقان را به دار آویختید و گردن زدید
با چشمان خود دیدیم که چگونه خاوران ساختید به بهانه کذایی دین و اسلام و مسلمین و رهبر و امام و هزار دسیسه ای دیگر
با چشمان خود نداها دیدیم و با عشق خود به وطن ترانه ها سروده ایم
سهرابها خاک کرده ایم کنار رستم
فرزاد ها به دار آویخته دیده ایم و صانع ها را به مکر شما به گلوله دیده ایم
خیابانها همه بوی خون داد و سرزمین من به زغالی تشبیه شد که رئیس جمهورش دروغ گو ترین مردم دنیا و رهبرش ضحاک ترین دیکتاتور دنیا نام گرفت
ولی اینبار نوبت من است، نوبت ماست که بگویم نه ...
نه به جمهوری
نه به دیکتاتوری
نه به دین فریبی اسلامی
مرگ بر جمهوری اسلامی

۳ نظر:

 1. آیت الله بهاءالدینی در سال ۶۵ فرمودند : خیلی ها دارند برای ولایت تلاش می کنند ولی ولایت منحصراً برای سید علی خامنه ای است...

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=101:1389-10-20-19-25-58&catid=45:nazar-bozorgan

  پاسخحذف
 2. آیت الله بهاءالدینی در سال ۶۵ فرمودند :

  خیلی ها دارند برای ولایت تلاش می کنند ولی ولایت منحصراً برای سید علی خامنه ای است…

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=101:1389-10-20-19-25-58&catid=45:nazar-bozorgan

  پاسخحذف
 3. مرگ بر خامنه‌ای،

  مرگ بر اسلام کثیف

  زنده و پاینده با د ایران

  بر اهتزاز با د پرچم شیر و خورشید ایران

  پاسخحذف