۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

حال همه ما خوب است ولی تو باور نکن "سومین سالگرد هنرمند سبز خسرو خوبان"

فردا ۲۸ تیر ۱۳۹۰ برای همگی‌ ما روز خیلی بزرگی‌ دردناکی بود.


فردا سالگرد مرد سبزیست که دوست داشتنی بود و مهربان،

اولین هنرمند سبز واقعی‌ کشورمون

بی‌ شک اگر اکنون بین ما بود از شنیدن زندانی شدن هم وطنش و به خصوص همکارش پگاه و رامین و.. لحظه‌ای سکوت نمی‌‌کرد .

پس برای آرامش و شادی روح "خسرو شکیبایی"عزیز همگی‌ دور هم جمع شویم ......

فردا قطعه هنرمندان در انتظار ماست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر