۱۳۹۰ تیر ۲۸, سه‌شنبه

اماما ،ما را به کمترین حقی که داشتیم دل خوش کردی و ازانسانیت انداختی

فقط به این دلخوش نباشید که ما برایتان مسکن می سازیم، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم، البته همه این کارها را می کنیم، اما دلخوش به همین مقدار نباشید

.ما معنویات شما را ، روحیات شما را هم، عظمت می بخشیم. ما شما را به مقام انسانیت می رسانیم
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر