۱۳۹۱ مرداد ۲۴, سه‌شنبه

آقایان حوزه که در روز زلزله آذربایگان دور چاه جمکران به فکر حوری بهشتی بودند پس از 3 روز مردم را به همیاری دعوت می کنند

آقایان حوزه علمیه، "مکارم شیرازی؛ گلپایگانی، نوری همدانی ، .. " و سرور آنها آقای نایب امام زمان آیت خدا و جانشین بر حق مولایشان بر زمین در روز ضربتش کجا بودند که بعد از چهار روز دهن مبارکشان را گشودند و مردم را به کمک به مردم بی نوای آذربایجان دعوت می کنند. آن هم بعد از آنهمه کشته و مجروح بی خانمان در حالی که قرآن به سر داشتند و طلب بخشش از خدا می کردند و بیم ان داشتند که مراسم کذایی آنها تحت تاثیر زلزله قرار گیرد و مردم ببیند مملکت امام زمانی چگونه شهرهایی دارد و چه امکاناتی برای مردم فراهم است ؟
وقتی پدری گریه میکرد بر مزار فرزندش در کنار خانه خود کجا بودید؟
وقتی مادری زجه می زد و هزار بار زنده می شد و می مرد شما کجا بودید؟
وقتی فرزندی در دنیای کودکی خود تنها یک چیز میدید " غم" و مادر و پدر را دیگر نداشت تا بداند واژه ای که همکنون گرفتار اوست به چه معناست شما در انتها خیال باطل خود له دنبال سر کیسه کردن مردمی بودید که جهالت را خود یاد گرفته اند در رکاب شما ..
ولی آقایان بس است دیگر، بس است این همه دروغ و این همه روبه صفتی .شما چه دعوت بکنید چه نکنید مردم از شما جدا هستند و راه خود را خوب می شناسند . آنها به قوم گرایی شما و تفرقه بیانداز و حکومت کن شما دیگر پی برده اند . دیگر بس است. شما همان بهتر است به علی بپردازید و عدالتش که اگر هم عادل بود شما طرفدارش نبودید .
ما ایرانی هستیم با هزاران رنگ و پوست و قوم ولی در یک نگاه همچنان شما را پشت سر خواهیم گذاشت تا دیگر نامی از شما در تاریخ نکبت بار این دوران ایران زمین باقی نماند

۲ نظر: