۱۳۸۸ مرداد ۲۶, دوشنبه

طنز حکومت احمدی نژاد " کردان یا رحیمی "

کردان وزیر کشور سابق احمدی نژاد که پس از رسوا شدن مبنی بر این که مدارک تحصیلی او جعلی بوده خبرسازترین فرد آن روزها لغب گرفت.قضيه آقاي كردان امري نبود كه بتوان به هیچ قيمتي از كنار آن گذشت، زيرا بعد از 11 سپتامبر گسترده ترین و پرهزينه ترين خبري بود كه برخلاف يازده سپتامبر كه يك تراژدي به حساب ميآمد، به يك كمدي، آنهم نه در جامعه "دشمن" يا رقيب، بلكه در ميان همان طیف "خودی" بدل شده بود. استيضاح جناب آقاي كردان عبرتهاي فراواني داشت. از هر موضعي و از هر دري از سابقه و عاطفه و بهشتي و مطهري و خمینی و رهبر و اسلام و تشيع و عواطف و دشمن و.... بهره گرفت گويي براي خارج از مجلس سخن ميگفت اما مخالفان او بي پروا و بدون اعتنا به روابط گذشته خود با وی، با او آن كردند كه شايد كردان در مخيله اش يك لحظه گمان نميكرد كه روزي از این جمع چنان با او رفتار کنند که نه تنها احدي او را بدرقه نكند، كه نگاهها هم او را شماتت کنند. اين عبرت براي همه از جمله پرونده سازان است، اين بار برخلاف گذشته كه در پناه ديگران، پناه بسياري بود به هر چيز و هر كاري دست زد به خيمه خانواده پناه برد. دلسوزانه و صميمانه باید گفت که ماجرای کردان درسي بزرگ برای همگان داشت. شايد هر كس تاريخ مصرفي دارد و يا سياست حريم نمي شناسد و قدرت چون تيغ ميكشد، چراغها را خاموش ميكند و يا چشمها را ميبندد منصفانه ميتوان گفت سناريوي آقاي كردان ميتوانست بدون قرباني و با كمترين هزينه فيصله پيدا كند. اما در متن آن اما و اگرهایی است كه زنگ خطر را برای آیندگان صدا درمی آورد.جعل اگرچه یک عنوان مجرمانه و قبیح است ولی مساله اصلی مربوط به رسوایی کردان، تنها در حد جعل نیست بلکه "دروغ" و بی صداقتی در آن نکته ای است که زنگهای خطر را به صدا درآورده و نگرانی دلسوزان کشور را برانگیخت. راستی و صداقت مهمترین مطالبه یک ملت از رهبران خویش است که در دولت احمدی نژاد به کرات آن را تقض شده میبینیم.


بعد از رسوایی جعل مدرک کردان اینک سناریوی جدیدی کلید خورد که در آن شاهد یکی دیگر از شاهکارهای محمود احمدی نژاد بویدم

حکم بازداشت در انتظار معاون پارلمانی احمدی نژاد

محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی احمدی نزاد می باشد که از سوی شعبه1057، توسط قاضی "مولایی" جهت حضور در دادگاه کتبا احضار شد و او از رفتن به دادگاه ممانعت کرد. پی بی اعتنایی معاون پارلمانی رییس جمهور به احضار کتبی جهت حضور در دادگاه عمومی جزایی تهران، بازداشت وی در دستور کار دادگاه قرار گرفت و جالب اینکه او به دو اتهام "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرمجاز در اموال دولتی" از سوی دادگاه عمومی جزایی تهران تحت تعقیب قرار گرفته است.رحیمی در ماجرای کردان به حمایت همه جانبه از احمدی نژاد پرداخته بود بطوری که رئیس دفتر وی سعی داشت با پرداخت رشوه 5 ملیون تومانی نمایندگان را از استیضاح کردان منصرف کند و سپس مشخص شد که مدرک خود وی نیز جعلی است.

به راستی باور نخواهیم کرد که ملت فکور ایران به دولتی این چنینی رای اعتماد دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر