۱۳۸۸ شهریور ۲, دوشنبه

به عطریانفر : بهت میگم بگو مکانیکی چرا نمی فهمی

همگان بیدادگاه نمایشی ابطهی و عطریانفر را دیدیم و شنیدیم .پس از این دادگاه این دو چهره سیاسی که به اتهام ایجاد تنش در نظام جمهوری اسلامی و بر پایی انقلاب مخملی در داخل نظام اعتراف کردند، در کنفرانس خبری نیز مطالبی را بیان نموده که بسیار جالب توجه بود.در حالی که ابطهی مشغول سخنرانی پشت تریبونهای صدا و سیما و خبرنگاران بود عطریانفرمشغول تمرین خواندن یا هیجی کردن دستخط و یا مطالبی است که از قبل برایش آماده کرده بودند. در جایی عطریانفرد گویی نتوانسته دست خط را بخواند و رئیس دادگاه آن را برایش هیجی میکند.به کلمه مکانیک دقت کنید.بسیار جالب است که نظام دستپاچه اینگونه آثار را از خود به جا می گذارد.
خودتان فیلم را ببینید و برای دیگرا نیز بفرستید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر